GOMET logo
  • Producent małych elementów
  • metalowych na automatach BIHLER

GOMET Zakład Produkcyjny Obróbka Plastyczna Metali

ul. Widzińska 44, 76-251 Kobylnica, tel./fax 59 842 91 56

Realizacja projektu "Wzrost konkurencyjności firmy Gomet poprzez wprowadzenie rozwiązań ekologicznych wraz z rozbudową przedsiębiorstwa".

SZCZEGÓŁY
Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Gomet poprzez wprowadzenie rozwiązań ekologicznych wraz z rozbudową przedsiębiorstwa
Nazwa beneficjenta: "Zakład Produkcyjny "GOMET" Tadeusz Gołębiowski
Województwo: pomorskie
Powiat: słupski
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie: 2.2. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
Poddziałanie: 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
Dziedzina: brak
Wartość projektu: 2 589 223,87 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

711 075,00 zł

Projekt dotyczy wdrożenia, opracowanej przez Politechnikę Gdańską, Wydział Mechaniczny, proekologicznej technologii produkcji, która w znaczący sposób przyczyni się do zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego procesem wytwórczym w obszarze obróbki skrawaniem i plastycznej, stosowanego w firmie ZAKŁAD PRODUKCYJNY „GOMET” – TADEUSZ GOŁĘBIOWSKI w Kobylnicy. Celem nadrzędnym projektu jest redukcja surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska w firmie Wnioskodawcy. Do osiągnięcia celów projektu posłuży zakup 2 środków trwałych oraz zrealizowanie inwestycji budowlanej w halę produkcyjną. Projekt realizowany jest w partnerstwie, istotnym z punktu widzenia osiągnięcia celów prezentowanego przedsięwzięcia i zakłada wykorzystanie wyników zakończonych prac badawczo-rozwojowych, wykonanych na zlecenie firmy GOMET.


Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy GOMET poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa i wdrożenie innowacji technologicznej.
Nazwa beneficjenta: "Zakład Produkcyjny "GOMET" Tadeusz Gołębiowski
Województwo: pomorskie
Powiat: słupski

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie: 2.2. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
Poddziałanie: 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne
Dziedzina: brak

Wartość projektu: 1 909 027.17 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej:

679 677.86 zł

Projekt dotyczy wdrożenia, opracowanej przez Politechnikę Gdańską, Wydział Mechaniczny, proekologicznej technologii produkcji, która w znaczący sposób przyczyni się do zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego procesem wytwórczym w obszarze obróbki skrawaniem i plastycznej, stosowanego w firmie ZAKŁAD PRODUKCYJNY „GOMET” – TADEUSZ GOŁĘBIOWSKI w Kobylnicy. Celem nadrzędnym projektu jest redukcja surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska w firmie Wnioskodawcy. Do osiągnięcia celów projektu posłuży zakup 2 środków trwałych oraz zrealizowanie inwestycji budowlanej w halę produkcyjną. Projekt realizowany jest w partnerstwie, istotnym z punktu widzenia osiągnięcia celów prezentowanego przedsięwzięcia i zakłada wykorzystanie wyników zakończonych prac badawczo-rozwojowych, wykonanych na zlecenie firmy GOMET.